Bokcirkel

Tycker du om att läsa? Gå med i vår populära bokcirkel och få möjlighet att läsa ca 70 stycken nyutkomna böcker.


Priset för att vara med i cirkeln är 450 kr och varje bok får lånas hem i max tre veckor. Cirkeln pågår mellan 1 oktober 2019 och 30 september 2019.


Följande titlar är med i årets cirkel: