Historia

Eksjö Bokhandel räknar sitt ursprung från 1843 då bokkommissionären Johan Ludvig Fireberg började sälja böcker från förlag i staden.


Det var först 1846, då boktryckaren och tidningsmakaren Andreas Nilsson tog över försäljningen som en bokhandel inrättades med affärsmässiga öppettider. Han gav ut tidningen Hwad Nytt? och passade där på att skriva om de boktitlar han hade att erbjuda. Andreas Nilsson startade även bokutlåning.


Bokhandeln har sedan 1843 legat på samma plats i kvarteret Bokhandlaren på Södra Storgatan. Den hystes tillfälligt in i annan lokal efter stadsbranden 1856 men var tillbaka i kvarteret i början på 1860-talet.