Bokcirkel

Tycker du om att läsa? Gå med i vår populära bokcirkel och få möjlighet att läsa ca 65 stycken nyutkomna böcker.


Priset för att vara med i cirkeln är 450 kr och varje bok får lånas hem i max tre veckor. Cirkeln pågår mellan 1 oktober 2018 och 1 oktober 2019.


Följande titlar är med i årets cirkel: